Ogłoszenia duszpasterskie

Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry, 

1.   Zapraszamy do udziału w nabożeństwach do Serca Pana Jezusa, które są odprawiane w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.30.

2.   W poniedziałek, 24 czerwca obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, a w sobotę 29 czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

3.   Osoby wyjeżdżające na pielgrzymkę do Wilna proszone są o zgłoszenie się do ks. Jacka w celu podania numeru pesel. Wyjazd na pielgrzymkę we czwartek o godz. 4.30.

4.   W przyszłą niedzielę Ksiądz z parafii  MB Pompejańskiej w Warszawie na wszystkich Mszach Świętych będzie głosił kazania i zbierał ofiary na budowę kościoła.

5.   Na mocy postanowienia ordynariusza diecezji warszawsko praskiej z obowiązków wikariusza naszej parafii z dniem 25 sierpnia zostanie zwolniony ks. Jacek Wąsowski i skierowany do posługi kapłańskiej w parafii Św. Marii Magdaleny w Warszawie. Nowym wikariuszem będzie ks. Kamil Sulich.

Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry, 

1. Po Mszy Świętej poświęcenie 
pojazdów mechanicznych. 
Złożone podczas poświęcenia samochodów ofiary zostaną przekazane na zakup środków transportu 
dla polskich misjonarzy. 
Do poświęcenia samochodów podjeżdżamy ul. Kościelną 
od strony parkingu (cmentarza).

2. Zapraszamy do udziału 
w nabożeństwach do Serca Pana Jezusa,
które są odprawiane w dni powszednie 
po Mszy Św. o godz. 18.00, a w niedziele 
o godz. 17.30.

3. W najbliższym tygodniu rozpoczniemy przebudowę i powiększenie parkingu 
na placu kościelnym. 
W związku z tymi pracami dwie niedzielne tace przeznaczymy przynajmniej na częściowe pokrycie kosztów tych prac.