piątek, 23 lutego 2024

Niedziela – I Wielkiego Postu B
 
W wojnie ze złem 
Bóg sprzymierzył się z nami. 
Walczy w pierwszej linii.

Ewangelia (Mk 1, 12-15)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 
A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
 

Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry, 

1. Dzisiaj po Mszy Świętej będzie prowadzona zbiórka ofiar do puszek na rzecz chorych objętych opieką „Caritas” naszej diecezji.

2. Również dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 będziemy się modlili za mieszkańców ulic: Zgoda, Radosna, Miła, Wiosenna, Miodowa, Zielna, Pszczela, którzy w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w swoich domach przyjęli Matkę Bożą. Natomiast po Mszy Świętej o godz. 11.30 mieszkańcy ulic: Przelotowa, Żurawia,Łączna przejmą obraz i będą przyjmować w swoich domach Panią Jasnogórską.

3. Jutro o godz. 19.30 rozpocznie się kurs przedmałżeński. Spotkania będą się odbywały w sali św. Cecylii.

4. Za tydzień w niedzielę po Mszach Świętych będziemy mogli złożyć ofiary do puszek na dzieło misyjne „Ad gentes”.

5. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godz. 17.30;  
Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w każdy piątek o godz. 18.30;  
Gorzkie Żale z nauką pasyjną w każdą niedzielę o godz. 17.30.

6. Zachęcamy do udziału w nocnej drodze krzyżowej do Loretto. Nabożeństwo rozpocznie się Mszą Świętą odprawianą w naszej świątyni 08 marca (piątek) o godz. 19.30. Po Mszy Świętej wyruszymy w drogę. Po zakończeniu drogi krzyżowej powrót z Loretto we własnym zakresie.